• (1) OIL TANK
  SKU: 76223B
  Qty: 1 @ $1,025.69
  Add to Cart
 • (2) SCREEN
  SKU: 76227
  Qty: 1 @ $55.29 EA
  Add to Cart
 • (3) GAUGE
  SKU: 78772
  Qty: 1 @ $44.19 EA
  Add to Cart
 • (4) FILTER ASSEMBLY
  SKU: 78773
  Qty: 1 @ $33.00 EA
  Add to Cart
 • (5) TANK FILTER ASSEMBLY
  SKU: 76187
  Qty: 1 @ $242.98 EA
  Add to Cart
 • (6) OIL FILTER
  SKU: 77420
  Qty: 1 @ $145.18 EA
  Add to Cart
 • (7) FILTER HOUSING CAP
  SKU: 78776
  Qty: 1 @ $31.29 EA
  Add to Cart
 • (8) SEAL KIT
  SKU: 78779
  Qty: 1 @ $85.44 EA
  Add to Cart
 • (9) HEX PLUG, 8
  SKU: 58166
  Qty: 1 @ $2.42 EA
  Add to Cart
 • (10) GASKET
  SKU: 78774
  Qty: 2 @ $8.05 EA
  Add to Cart
 • (11) HEX PLUG, 8
  SKU: 58166
  Qty: 1 @ $2.42 EA
  Add to Cart
 • (12) FITTING STRAIGHT, 16JIC X 16ORB
  SKU: TFM23
  Qty: 1 @ $9.87 EA
  Add to Cart
 • (13) FITTING, 8JIC X 8ORB (REPLACES PART# TFM38)
  SKU: TS137
  Qty: 1 @ $3.14 EA
  Add to Cart
 • (14) BOLT HEX, 3/8 X 1-1/4 G5 (SAME AS PART# YBHH12040)
  SKU: YBHH12035
  Qty: 2 @ $0.23 EA
  Add to Cart
 • (15) BOLT SOCKET, 3/8 X 1-1/4 G8
  SKU: YSHS12005
  Qty: 2 @ $0.88 EA
  Add to Cart
 • (16) WASHER FLAT, 3/8 G8
  SKU: YWFL12010
  Qty: 2 @ $0.22 EA
  Add to Cart
 • (17) WASHER LOCK, 3/8 G8
  SKU: YWLO12010
  Qty: 2 @ $0.52 EA
  Add to Cart
 • (18) BRACKET
  SKU: 78652
  Qty: 2 @ $41.42 EA
  Add to Cart
 • (19) BOLT FLANGE, 1/2 X 1-1/4 G5
  SKU: YBFB16125
  Qty: 10 @ $1.41 EA
  Add to Cart
 • (20) OIL CAP
  SKU: 78775
  Qty: 1 @ $25.45 EA
  Add to Cart
 • (21) NUT FLANGE, 1/2 GF
  SKU: YNFG16003
  Qty: 10 @ $0.61 EA
  Add to Cart
 • (22) MACHINE PPHS, #10-32 X 1/2
  SKU: YSMP64005
  Qty: 6 @ $0.22 EA
  Add to Cart