Rake Wheel Pivot
The Rake Wheel Pivot also provides additional ground flexibility.